اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

عکس های تکمیلی از مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهرانرفیق کاوه عباسیان در حال سخنرانی
1 comment:

Anonymous said...

بي شرفهاي مزدور استكبار جهاني با نوشتن كلمه رفيق ماهيت خود را كه در پشت نقاب دانشجوي غيرتمند ايراني سنگر گرفته را افشاء نموديد.
برويد گم شويد منافقين كثيف شما و مريم ومسعود رجوي و اربابان كثيفتان غلط كرده و كور خوانده ايد . ديگر ايراني گول شما را نخواهد خورد
دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران