اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 28, 2007

سرکوب ادامه دارد

دیروز پنج شنبه مورخ ششم دی ماه نیروهای امنیتی رژیم برای دستگیری علی سالکی، یکی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به منزل ایشان یورش بردند که اتفاقا ایشان منزل نبودند و موفق به دستگیری این رفیق مان نشده اند.
هر گونه تهدید و ارعاب و دستگیری را شدیدا محکوم می کنیم و اعلام می داریم تا آزادی تک تک رفقای ارزشمندمان از پای نمی نشینیم.

No comments: