اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد در اعتراض به بازداشت های گسترده دانشجویان

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای: تهران جنوب، تهران مرکز، تهران شمال، کرج، شهر ری، مشهد، تبریز، اراک، کاشمر و یاسوج در بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن بازداشتهای دانشجویی خواستار آزادی همه دانشجویان زندانی از جمله دانشجویان دربند دانشگاه آزاد شدند
دانشجویان امسال در حالی ۱۶ آذر ماه را سپری کردند که بیش از ۴۰ دانشجو زندانی، دهها دانشجو محروم از تحصیل و بسیاری دیگر در صف برخورد کمیته های انضباطی قرار دارند.
اکنون که بازوان سرکوب حاکمیت در دانشگاه ها همچون انتظامات، حراست و کمیته های انضباطی به خوبی دریافته اند که دیگر با شیوه های موجود توان سرکوب اعتراضات به حق دانشجویان را ندارند و احکام انضباطی و فشار های درون دانشگاهی نمی تواند دانشجو را به سکوت وادار، حاکمیت به دست اندازی عریان به دانشگاه و بازداشت گسترده دانشجویان روی آورده است.
در این میان دانشجویان دانشگاه آزاد نیز از این دست اندازیهای نهادهای امنیتی بی نصیب نبوده و فریادهای آزادیخواهانه شان با بازداشت و زندان انفرادی پاسخ گفته شده است .
زندانی شدن یاسر گلی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد سنندج،علی کلایی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شهریار،الناز جمشیدی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، هادی حمیدی شفیق دانشجوی دانشگاه آزاد واحد ارومیه ، مهدی نوری دانشجوی دانشگاه آزاد واحد نقده، پارسا کرمانجیان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه و در هفته اخیر بهرام شجاعی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و احضار دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد و تبریز به کمیته انضباطی نشان از رویارویی دانشجویان دانشگاه آزاد با ناقضان آزادی در دانشگاه دارد.
این در حالیست که مسئولین دانشگاه آزاد چونان گذشته از پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده که وظیفه طبیعی آنان است سرباز زده و حتی در میزان رفع تکلیف نیز از تلاش برای آزادی آنان خودداری می کنند
مدیریت دانشگاه آزاد در طول ربع قرن ریاست به اصطلاح عالیه خود بر این دانشگاه همواره به سلب انگیزه و امکانات فعالیتهای آزادیخواهانه دانشجویان این دانشگاه و مخالفت با ایجاد تشکلهای مستقل دانشجویی کوشیده است اما امروز بازداشت هم کلاسی های ما تنها به جرم دانشجو بودن ، دستکم حاوی این پیام است که تمامی این تحدیدها و تهدیدها بی نتیجه بوده و دانشجویان دانشگاه آزاد نیز همچون سایر دانشجویان به پیگیری مطالبات آزادیخواهانه جنبش دانشجویی می پردازند.
ما دانشجویان دانشگاه آزاد ضمن محکوم کردن بازداشتهای اخیر دانشجویان طیف چپ و دانشجویان کرد؛ و ادامه بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم خواهان آزادی فوری کلیه دانشجویان دربند به خصوص دانشجویان زندانی دانشگاه آزاد هستیم.


No comments: