اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 27, 2007

تجمع اعتراضی در مقابل زندان باستیل

در حمایت از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در بند دانشگاه های ایران
بیست و هشتم دسامبر
از ساعت هفده الی نوزده
در میدان “باستیل”
سه هفته از برگزاری مراسم ١٦ آذر می‌گذرد و بیش از چهل تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور همچنان در بازداشت بسر می‌برند.
از این روی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های ایران روز جمعه ٢٨ دسامبر برابر با ٧ دی ماه را بعنوان روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان در ایران اعلام کرده‌اند.
در این راستا و در جهت اطلاع اذهان عمومی و حساس کردن جوامع بین‌المللی ما جوانان ایرانی آزاد- پاریس در کنار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران دست به تظاهرات ایستاده‌ای خواهیم زد.
جوانان ایرانی آزاد- پاریس
بیست و ششم دسامبر دو هزار و هفت

1 comment:

Anonymous said...

این آزادی و برابری را چگونه بدست میاورید؟؟؟
با نامه نوشتن به وزرای خارجه کشورهای دیگه؟
یا اینکه با یک انقلاب اجتماعی قهرآمیز که نظام ریاکارانه بورژازی کثیف و جنایتکار رو نابود کنه؟
واقعا که حکمت نوکر امپریالیسم و همکار ساواک بوده
که این شعار های مسخره بی ریشه رو تو دهن بت پرست هاش انداخته