اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

باز هم عقب نشینی حاکمیت: آزادی دو دانشجوی دیگر٬ یک پیروزی دیگر برای دانشجویان آزادیخواهپارسا کرمانیان


بنا به آخرین اخبار رسیده به خبرگزاری آزادی برابری دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه آزاد کرمانشاه پارسا کرمانیان و علیرضا حیدریان پس از 7 روز بازداشت در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد شدند.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ضمن تبریک به پارسا و علیرضای عزیز٬ خانواده ایشان و همه یاران٬ عزم خود را برای آزادی فوری تمام دستگیر شدگان اعلام میدارد


No comments: