اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 26, 2007

خبرهایی از دانشگاه فرودسی

تینا حسینی از فعالین دانشجویی و از شرکت کنندگان در مراسم ۱۸ آذر دانشگاه فردوسی مشهد به کمیته انضباطی احضار شد. شنیده ها حاکی است که برای دومین بار کارمندان دانشگاه وی را تهدید به اخراج نموده‌اند.

- ضرب و شتم ایمان اصفهانی یکی از فعالین دانشجویی توسط انتظامات دانشگاه فردوسی.
در درگیری به وجود آمده بین دانشجویان و انتظاماتی که مانع ورود دو تن از دانشجویان به دانشگاه شده، علاوه بر انتظامات فردی با لباس شخصی نیز اقدام به مضروب کردن دانشجویان نموده است که هنوز هویت وی مشخص نگردیده.

پیش از این نیز در گزارشی تحت عنوان طرح ارتقای امنیت پردیس دانشگاه فردوسی درباره‌ی نحوه برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان در داخل دانشگاه گفته بودیم.

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به مجریان طرح سکوب دانشجویان در دانشگاه فردوسی اخطار میدهند. اخراج هر دانشجویی شما را صدها دانشجویی که خواهان بازگشت یارانشان هستند روبرو خواهد کرد!

http://www.derafshmag.blogfa.com

No comments: