اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 24, 2007

جواد توللی آزاد شد

رفيق جواد توللی دانشجوی دانشگاه چمران اهواز ساعاتی پيش از زندان اطلاعات اهواز آزاد شد.
ما آزادی جواد عزیز را به خانوداه اش و به همه یاران او و همه دانشجویان تبریک میگوﺋیم. مبارزه برای آزادی همه یاران دربند ادامه خواهد داشت
زنده باد آزادی
زنده باد برابری

No comments: