اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 21, 2007

اطلاعیه کمیته ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

مردم ستمدیده‌ی ایران
بیش از دو هفته از بازداشت فرزندانمان می گذرد.در این مدت از یکسو فرزندانمان در شرایط طاقت فرسای اسارت در معرض انواع فشارهای جسمی و روحی قرار داشته اند و از سوی دیگر خود در خارج زندان شاهد انواع جوسازی ها، شایعه پراکنی های ضد و نقیض و آزار دهنده و اتهاماتی بوده ایم که علیه فرزندانمان مطرح می شود. و این جوسازی های مسموم از وزارت اطلاعات و بیانیه‌ی رسمی آن و سمپاشی های روزنامه های وابسته گرفته تا برخی عوامل مشکوک دیگر را که پوشش خبررسانی و حتی حمایت از دانشجویان دربند، مزورانه مشغول جوسازی و پخش شایعات گوناگون و زهرآگین و پرونده سازی علیه آنان هستند، در بر می گیرد.
یکی از آخرین دسیسه ها در این زمینه پخش یک خبر جعلی زیر عنوان " توصیه‌ی ناصر زرافشان وکیل دانشجویان دربند به خانواده‌های دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" می باشد که اخیراٌ در خبرنامه گویا منتشر شده است. در جلسه‌ی مشورتی خانواده‌ها و وکلای آنان کسی حضور نداشته و چنین مباحثی نیز در آن مطلقاٌ مطرح نبوده است. اظهارنظر در این باره را که فرستنده‌ی مجهول الهویه‌ی این خبر جعلی چگونه از گفتگوهای خصوصی آن جمع خبر دارد و از پخش این شایعات چه هدفی را دنبال می کند، به عهده‌ی مردم وا می گذاریم .
کمیته‌ی پی جویی آزادی دانشجویان دربند که از خانواده‌های دانشجویان بازداشتی و تیم ده نفره وکلای آنان و به منظور پی گیری وضعیت دانشجویان زندانی و برای آزادی آنان تشکیل شده است، ضمن سپاسگزاری از همه‌ی اقداماتی که از سوی نیروهای اجتماعی گوناگون در جهت پشتیبانی و همبستگی با دانشجویان زندانی و دفاع از حقوق دموکراتیک و قانونی آنها بعمل آمده است، به منظور سامان بخشیدن به امر اطلاع رسانی در این زمینه و جلوگیری از جوسازی‌های مزورانه و مشکوک برخی افراد و جریان های ناسالم، اعلام می کند که هر گونه خبر یا تحول در وضعیت دانشجویانٍ دربند را آنها از طریق سایت‌های :
http://13azar.blogspot.com
http://azady-barabary-01.blogspot.com
http://avbi.blogspot.com (وبلاگ آینه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب)
به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.

No comments: