اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 24, 2007

نيما نحوی آزاد شد!

نيما نحوی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که پيش از مراسم ۱۶ آذر در بابلسر دستگير شده بود و در طی اين مدت در بازداشت وزارت اطلاعات در ساری بوده است، ساعت ۱ بامداد امروز (دوشنبه) از زندان بابل آزاد شد.
نيما پس از تحمل 9 روز انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات ساری و سه روز زندان عمومی در بابل با وثيقه 6 ميليون تومانی از زندان عادی بابل آزاد شد. خانواده وی به دليل در دست نداشتن اين مقدار پول نقد ناچار به وثيقه گذاشتن سند منزل شده اند. نيما نحوی در تاريخ 20 آذر و پيش از آغاز تجمع دستگير شده بود.

امروز دوستان نيما نحوی در دانشگاه بابل از او استقبال گرمی کرده و دانشجويان به مناسبت آزادی او در سطح دانشگاه شيرينی پخش کردند.

ما هم آزادی نيما نحوی را به جنبش دانشجويی تبريک گفته و اعلام می کنيم که جنبش تا آزادی بقيه ی يارانمان ادامه دارد.

زنده باد آزادی و برابری!

No comments: