اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

بيانيه‌ كانون نويسندگان درباره‌ بازداشت‌های اخير

مردم آزاده‌ی ايران!

صبح روز جمعه ۲۳/۹/۱۳۸۶ محسن حکيمی، نويسنده، مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران، به همراه عليرضا عسگری شاعر و نمايشنامه‌نويس، ابراهيم گوهری عضو هيئت مديره‌ی سنديکای شرکت واحد و حسين غلامی فعالِ کارگری در پارک عمومی چيتگر، از سوی ماموران امنيتی بازداشت و روانه‌ی زندان شده‌اند.

اين در حالی است که طی دو هفته‌ی گذشته بازداشت دانشجويان در شهرهای مختلف هر روز ادامه داشته است و شگفت آن که پيش از صدور هر گونه قرار يا حکمی از سوی مراجع قضائی، سيل اتهام‌های رنگارنگ و پيشداوری‌های بی‌اساس را به طرفِ بازداشت‌شدگان سرازير کرده‌اند.

کانون نويسندگان ايران اين بازداشت‌های خودسرانه و بی‌رويه را به شدت محکوم می‌کند و خواهانِ آزادیِ بی‌قيد و شرطِ تمامیِ بازداشتشدگان است.

کانون نويسندگان ايران ۱۳۸۶/۹/۲۷

No comments: