اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

به دفاع از دستگير شدگان پارک چيتگر برخيزيم

در روز جمعه 23 آذرماه جمعي از فعالان کارگري به همراه خانواده هاي خود براي گلگشت در پارک چيتگر گرد هم آمده و مشغول صحبت درباره مسائل کارگري بودند. حدود ساعت 12 نيروهاي انتظامي سر رسيدند و ابراهيم گوهري را مورد خطاب قرار داده و خواستند او را با خود ببرند که جمع به دستگيري نامبرده معترض شد و محسن حکيمي و عليرضا عسگري نيز براي پيگيري موضوع به پاسگاه رفتند در اين حال ماموران حسين غلامي را نيز با خود بردند و بدين ترتيب با وجود اعتراض خانواده نامبردگان، هر چهار نفر بازداشت شدند. صبح روز بعد آنها در شعبه 2 دادياري ويژه امنيت ملي دادگاه انقلاب مورد بازپرسي قرار گرفتند و اتهام تباني براي اقدام عليه امنيت ملي به آنها تفهيم شد. دستگير شدگان با رد اين اتهام از خود دفاع کردند و در نهايت براي محسن حکيمي، عليرضا عسگري و حسين غلامي قرار کفالت بيست ميليون توماني و براي ابراهيم گوهري وثيقه بيست ميليون توماني صادر شد و اين قرار به آنها و خانواده شان ابلاغ شد و بازداشت شدگان به زندان اوين منتقل شدند.
فرداي آن روز، در حاليکه اسناد لازم براي آزادي تمام دستگير شدگان فراهم و به شعبه مربوطه ارائه شد، مسئولان تنها مدارک کفالت آقايان عليرضا عسگري و حسين غلامي را پذيرفتند. خانواده هاي اين دو فعال کارگري که فکر مي کردند عزيزانشان به زودي آزاد مي شوند، تا ساعت 22:30 جلوي زندان منتظر ماندند اما آنها آزاد نشدند. روز بعد با مراجعه به دادگاه انقلاب به خانواده ها گفته شد که پرونده ها در دست بررسي است و نامبردگان تا اطلاع ثانوي آزاد نخواهند شد. خانواده ها با نوشتن شکوائيه اي به رئيس دادگاه انقلاب و معاونت دادستان تهران به اين اقدام غير قانوني اعتراض کردند و خواهان اجراي قرار صادره و آزادي عزيزانشان شدند.
از آنجا که عوامل سرمايه داري همواره اعتراضات کارگران به بي حقوقي، بيکاري و فقر روزافزون خود را با سرکوب و دستگيري فعالان کارگري پاسخ مي گويند، حتي جمع خانوادگي کارگران در پارک چيتگر را بر نتافتند. دامنه اين سرکوبها مطالبات برحق ساير اقشار جامعه از جمله دانشجويان، زنان و ... را نيز در بر مي گيرد و باعث امنيتي شدن بيش از پيش فضاي جامعه مي شود. تنها راه مقابله با بي حقوقي و سرکوب جنبشهاي کارگري، دانشجويي و زنان، ايجاد تشکل سراسري ضد سرمايه داري بر بستر مطالبات کارگري مي باشد.
ما بازداشت فعالان کارگري، دانشجويي و جنبش زنان را محکوم مي کنيم و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه آنان از جمله دستگير شدگان پارک چيتگر هستيم و همه کارگران و آزاديخواهان را فرا مي خوانيم که به هر شکل ممکن به اين دستگيري ها اعتراض کنند.

" فعالان جنبش کارگري "

1 / 10 / 86


No comments: