اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 27, 2007

بیانیه و قطعنامه تظاهرات 22 دسامبر در بروکسل – بلژیک

در حمایت از جنبش دانشجویی ایران و مبارزه برای آزادی دانشجویان دربند

بیانیه زیر در مقابل سفارت آمریکا به زبان انگلیسی خوانده شد.*


ما در مقابل سفارت شما ایستاده ایم تا صدای دانشجویانی را طنین افکنیم که هم اکنون در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند. چرا که پیامشان نه به دخالت خارجی، نه به استبداد داخلی بود.

صدای دانشجویانی که جرمشان برگزاری روز تاریخی دانشجو است. همان روزی که شاه سه دانشجو را در پیشگاه نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت شما قربانی کرد تا کودتای ارتجاعی سیا در سال 1953 در ایران را تثبیت کند.

ما آمده ایم به شما اعلام کنیم که در کشمکش بین شما و جمهوری اسلامی طرف سومی هم موجود است. مردمی که 29 سال علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. مردمی که صدای شان جائی در رسانه های رسمی شما ندارد. مردمی که از دخالت گریهای سیاسی و نظامی شما بیزار است. هر جای دنیا که تا کنون شما دخالت کردید غیر از بدبختی و تشدید ستم و استثمار چیزی برای مردم جهان به ارمغان نیاورده اید. خونریزی از پیکر مردم جهان کار همیشگی شماست. نتیجه لشکر کشی های شما و هم پیمانان تان تقویت هارترین و بنیادگراترین نیروهای مذهبی در منطقه خاورمیانه است.

هر بار که مردم ما خواستند زنجیرهای ظلم و ستم را پاره کنند شما به یاری نوکرانتان شتافتید. به بنیاد گرایان مذهبی در ایران یاری رساندید تا انقلاب ایران را در خون خفه کنند. حال که این نظام، کارآئیش را در مقابل مردم از دست داده و دیگر منطبق بر منافع امپراطوری تان نیست، می خواهید یک بار دیگر با سرنوشت مردم ایران در آتش و خون و فریب بازی کنید.

مردم ما قیم نمی خواهند. باور ندارید به مبارزات مردم نگاه کنید. چشم تان را باز کنید تا ببینید که امواج پی در پی مبارزات زنان و دانشجویان و کارگران و ملل تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی را منزوی تر از همیشه کرده است. تا بفهمید مردم ایران برای آزادی خود نیاز به قیم ندارند. ما به تحریم اقتصادی شما، به تجاوز نظامی شما، و به "انقلاب رنگی" شما، نه می گوئیم.

بنیاد گرائی اسلامی چهره دیگر نظام خشونت بار شماست. تفاوتی بین دیکتاتوری مذهبی کنونی با دیکتاتوری نظامی نئولیبرالی آینده ای که وعده اش را می دهید وجود ندارد. بین بنیاد گرائی اسلامی با بنیادگرائی مسیحی فرقی نیست. ما مردم دنیا را فرا می خوانیم بجای اینکه لای این منگنه سیاسی دروغین قرار گیرند، شما و مرتجعین جمهوری اسلامی را در منگنه مبارزات انترناسیونالیستی خود قرار دهند و جهان دیگری که ممکن است را طلب کنند.

متن کامل بیانیه و قطعنامه ای که در مقابل سفارت ایران به زبان فارسی و فرانسه خوانده شد**

در مقابل لانه جاسوسی یکی ازبی نظیرترین جنایتکاران تاریخ قرار داریم. ما اینجا به یکی از مرتجع ترین دولتهای جهان اعلام می کنیم که عمر شما مدتهاست بسر رسیده، جای تان زباله دان تاریخ است.

اعمال بیشرمانه تان در دستگیری و شکنجه و آزار دانشجویان و دیگر فعالین سیاسی، نشان عجز و استیصال تان است. شما با به بند کشیدن یارانمان فقط بر نفرت ما و مردم از خود می افزایید. شما باد می کارید اما توفان درو خواهید کرد.

شما دانشگاه را به پادگان، حوزه و مسجد بدل کردید تا نسلی مطیع، خرافاتی و مذهبی پرورش دهید. اما کشتی شما به گل نشست، تلاشهای تان بی ثمر ماند. در مقابل شما نسلی قد علم کرد که حاضر نیست به حکومت مذهبی و ارتجاعی تان تن در دهد.

نسلی که عزم کرده پیشتاز مبارزاتی شود که در پی دفن نظام ستمگرانه و استثمارگرانه شماست.

صدای ما را بشنوید، و برخود بلرزید . ما هم اکنون از مقابل سفارت اربابان شما آمده ایم. به آنان نیز اعلان کردیم که دفن شما سهم ماست، و نمی گذاریم که آنان با عوض کردن چهره نوکرانشان یک بار دیگر بر چشم مردم ما خاک بپاشند.

ما از طریق دفن شما به دفن نظام جهانی امپریالیستی هم خدمت خواهیم کرد.

بشنوید صدای ما را و بر خود بلرزید.


قطعنامه تظاهرات 22 دسامبر 2007 در بروکسل

ما شرکت کنندگان در تظاهرات امروز که مخالف هر گونه دخالت امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه و ایران و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستیم اعلام می کنیم که بنیاد گرائی مذهبی و بردگی نئولیبرالی دو چهره یک نظام هستند و هر گونه حمایت از یکی به تقویت آن دیگری منجر می شود. ما به تجاوز نظامی و به تحریم اقتصادی و به "انقلاب رنگی" آمریکائی و به جنگ طلبی یا فریب انتخاباتی جناحهای مختلف رژیم نه می گوئیم.

ما اعلام می کنیم که مردم ایران قیم نمی خواهند و خود سرنوشت خود را تعیین می کنند. از همین رو حمایت از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و امپریالیسم را وظیفه همه نیروهای انقلابی و ترقی خواه جهان می دانیم.

تنها از طریق مبارزات مردم ایران است که می توان راه و آینده دیگری ترسیم کرد. در چنین شرایطی ما حمایت خود را از مبارزات مردم بویژه جنبش دانشجویی ایران اعلام می کنیم.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه دانشجویان بازداشت شده – بویژه بازداشت شدگان اخیر - هستیم.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین بازداشت شده کارگری و زنان هستیم.

ما خواهان قطع شکنجه و آزار کلیه زندانیان سیاسی هستیم و آزادی آنان را خواستاریم.

ما از همه ایرانیان خارج از کشور از همه نیروهای انقلابی و مترقی جهان می خواهیم که از پا ننشینند و با تمام قوا و اشکال مختلف برای تحقق خواستهای فوق پیکار کنند و برای دفن نهائی جمهوری اسلامی به مردم ما یاری رسانند.

ــــــ

*- این تظاهرات توسط "کمیته دانشجوئی – بلژیک" و "حزب سوسیالیست چپ – بلژیک" مشترکا سازمان یافت.

**- به دلیل کمبود وقت، فقط بخشهائی از بیانیه و قطعنامه فوق در تظاهرات 22 دسامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی خوانده شد.

گزارش خبری و تصویری این تظاهرات در وبلاگ کمیته دانشجویی در آدرس زیر قابل دسترس است.

www.committe2007.blogfa.com

1 comment:

Unknown said...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»