اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

اتحادیه کارکنان بیمارستانهای بریتیش کلمبیای کانادا خواهان آزادی فوری دانشجویان و زندانیان سیاسی شد

در نامه ای که فرد میوزین رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستانهای بریتیش کلمبیا به سران جمهوری اسلامی ارسال کرده است، اتهامات رژیم علیه دانشجویان را جعلی نامیده و خواهان آزادی فوری دانشجویان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی شده است. فرد میوزین در این نامه اعلام کرده است که این اتهامات جعلی کوششی برای خاموش کردن هرگونه تلاشی به منظور افشای نقض حقوق انسانی توسط رژیم فعلی ایران است.

ترجمه نامه فرد میوزین به سران جمهوری اسلامی
اتحادیه کارگران بیمارستان بریتتیش کلمبیا کانادا
18 دسامبر 2007

آیت الله سید علی خامنه ای
رئیس جمهور محمود احمدی نزاد
رئیس قوه قضائیه محمود هاشمی شاهرودی

کپی: زری اصلی
جناب احمدی نزاد - مقام رهبری خامنه ای - هاشمی شاهرودی قاضی
موضوع: بازداشت رهبران و فعالین دانشجویی
ما از اخبار دستگیری بیش از 40 نفر از رهبران و فعالین دانشجویی در روزهای مربوط به روز دانشجو (16)، توسط وزارت اطلاعات شما بشدت بر آشفته هستیم. علیرغم اینکه دانشجویان مرتکب هیچ اقدام غیرقانونی نشده6 اند، حداقل 43 نفر از انها در زندان مشهور و رسوای اوین بازداشت هستند.
اظهارات رژیم شما بیانگر این است که تظاهرات کنندگان از تیر و کمان و سنگ و نارنجک های دستی استفاده کرده اند. علاوه بر این ادعا شده که آنها مقادیر زیادی مشروبات الکلی و ادبیات غیرقانونی و غیراخلاقی داشته اند. همچنین، سایت رجانیوز گزارش داده است که از این افراد کوکتل مولوتف بدست آمده است.
همانطور که تجربه گذشته نشان میدهد این اتهامات جعلی کوششی برای خاموش کردن هرگونه تلاشی به منظور افشای نقض حقوق انسانی توسط رژیم فعلی ایران است.
با توجه به این، از طرف 42 هزار عضو اتحادیه کارگران بیمارستان بریتیش کلمبیا، از شما می خواهیم که این دانشجویان و زندانیان سیاسی بلافاصه آزاد شوند و سرکوب فعالین دانشجوئی، فعالین کارگری و فعالین مدافع حقوق زن پایان داده شود.
با تشکر از توجه شما به این موضوعات

فرد مازین
رئیس اتحادیه کارکنان بیمارذستان بریتیش کلمبیا

No comments: