اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبای در همبستگی با دانشجویان زندانی و تعلیقی

13 آذر 1386 در صحن دانشکده حقوق و علوم سیاسی تجمع حمایت از دانشجویان زندانی و تعلیقی برگزار شد.


آغاز تجمع با جلسه ی پرسش و پاسخ آقای پریز معاونت امور دانشجویی دانشگاه و رییس اسبق کمیته ی انضباطی همراه شد که در پی اعتراض به حضور وی در دانشکده،دانشجویان به صحن دانشکده ریخته و با اعلام تعطیل کلاس های درسی، مراسمی در یادبود 16 آذر و همبستگی با دانشجویان زندانی و تعلیقی بر پا کردند. در ابتدای مراسم جمعی از دانشجویان نیز با حراست دانشگاه درگیر شدند که با خروج حراستی ها از داخل دانشکده پایان یافت..
مراسم با سخنرانی و تریبون آزاد و جلسه ی شعر پیگیری شد.
در این تجمع سخنرانان بر تشکیل تشکل مستقل دانشجویی تاکید کردند و لیستی از دانشجویان تعلیقی و زندانی خوانده شد که با شعارهای دانشجویان چون"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"،"دانشجی تعلیقی حمایتت می کنیم" و "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد " مورد حمایت تجمع کنندگان قرار گرفت گفته می شود این تجمع با شرکت حدودا 500 تن از دانشجویان دانشکده های حقوق وعلوم سیاسی و روانشناسی برگزار شد.
تجمع که حدودا از ساعت دوازده و سی دقیقه آغاز شده بود سرانجام در ساعت 3 با همبستگی دانشجویان برای ایجاد تشکل های مستقل و به رسمیت نشناختن نهاد های منتصب دانشگاه و همچنین درخواست آزادی فورری دانشجویان در بند و بازگرداندن تعلیقی ها، با خواندن سرود پایان یافت

No comments: