اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 24, 2007

گزارشى از آكسيون در جلوى بى بى سى در حمايت از دانشجويان ايران

بنا به فراخوان "كميته برگزارى آكسيون براى آزادى زندانيان سياسى"٬ و همچنين بنا به فراخوان احزاب و سازمانهاى مختلف٬ روز شنبه 22 دسامبر برابر با 1 دى ماه آكسيون با شكوهى در حمايت از مبارزات دانشجويان در ايران و با خواست آزادى فورى دانشجويان زندانى و آزادى همه زندانيان سياسى در جلوى ساختمان سرويس جهانى بى بى سى در لندن بر گزار شد۔
در اين آكسيون حدود يكصد نفر از ايرانيان و نمايندگان احزاب و سازمانهاى سياسى مختلف شركت داشتند۔
شعارهائى از جمله "دانشجوى زندانى آزاد بايد گردد"٬ "زندانى سياسى آزاد بايد گردد"، "كارگر زندانى آزاد بايد گردد"٬ "زنده باد آزادى٬ زنده باد برابرى" از طرف شركت كنندگان سر داده شد و تعدادى از فعالين سياسى نیز به افشاگرى علیه دولت جمهوری اسلامی پرداختند .
همچنين نماينده اى از طرف اتحاديه سراسرى دانشجويان در انگلستان و نمايندگان برخى از سازمانهاى سياسى٬ از جمله "ليبرتى پارتى" در اين آكسيون حضور پيدا كردند و پيامهاى حمايتى خود را از دانشجويان زندانى قراعت كردند۔
درپايان اين آكسيون اعلام شد كه آكسيون ديگرى نيز در پی فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب در روز 28 دسامبر برگزار خواهد شد۔

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ضمن قدرداری از آزادیخواهانی که به حمایت از دانشجویان به میدان آمدند٬ یکبار دیگر بنام همه انسان های آزادیخواه جهان خواستار آزادی فوری همه یاران زندانی میشود.

No comments: