اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

پرونده ها در اختیار قوه قضاییه نیست!

صبح امروز شنبه 1/10/86 خانواده های 11 تن از دانشچویان دربند با امید به آزادی فرزندانشان -با توجه به وعده های داده شده به آنها- راس ساعت 10 یه دادگاه انقلاب مراجعه کردند. مطابق هر بار آنها نتوانستند با بازپرسی شعبه 2 ملاقات کنند و تنها از طریق تلفن با مسوول دفتر آقای موسوی، بازپرس شعبه 2، صحبت کردند. در کمال تعجب وی در پاسخ تک تک خانواده ها گفت که اصلا پرونده در اختیار آنها قرار ندارد. وی گفت که برگه های استعلام کامپیوتری تنها به این معنی است که اسم این افراد در لیست آنها قرار دارد، اما پرونده آنها ممکن است 2 ساعت دیگر یا 10 روز دیگر به دست آنها برسد.

No comments: