اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 22, 2007

اعلام حمایت شخصیت های دانشگاهی سوئد

تعدادی از شخصیت های دانشگاهی دانشگاه یوما در سوئد با صدور سه نامه ی اعتراضی خطاب به خامنه ای ، احمدی نژاد و سفیر ایران در سوئد، اعتراض خود به بازداشت دانشجویان در ایران را اعلام کردند. این نامه ها تا به حال به امضای 141 نفر از شخصیت های دانشگاهی سوئد رسیده است.

No comments: