اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 31, 2007

پیروزی و پایان اعتصاب غذای دانشجویان اصفهان

رامشت ریاست دانشگاه اصفهان در دیدار با هیاتی مرکب از شش نفر از حامیان اعتصاب غذا کنندگان و پس از آن در دیدار با اعتصاب غذا کنندگان قول لغو احکام کمیته انظباتی صادره در کمیته تجدید نظر را داد واعلام همکاری برای بازگشایی انجمن اسلامی دانشجویان و تشکیل شورای صنفی و بازگشایی صنف نشریات دانشجویی پس از طی مراحل مورد نیاز کرد و اعتصاب غذا کنندگان با استناد به قول ایشان و درخواست دانشجویان دانشگاه اصفهان و با توجه به بیانیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، تصمیم گرفتند اعتصاب غذای خود را در روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۸۶ و در هشتمین روز اعتصاب، در حضور جمعی از دانشجویان ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه بشکنند و پایان دهند.

No comments: