اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر تهران در حمایت از دانشجویان زندانی

باز هم تاب نیاوردند. باز هم انتقاد و اعتراض را برنتابیدند. باز هم خشم انسانی دانشجویان را پاسخی ناانسانی دادند.
این روزها و در سالگرد 16 آذر که 54 سال پیش ندای آزادی خواهی و برابری طلبی دانشجویان را به خاک و خون کشیدند باز هم شاهد سرکوب گسترده ی جنبش دانشجویی هستیم. در روزهای گذشته و در راستای برگزاری مراسم روز دانشجو 43 نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف به شیوه های مختلف بازداشت شده اند که با گذشت چندین روز هنوز هیچ خبر دقیقی از آنان در دست نیست.
دانشجویان! این دستگیری ها ممکن است سرآغازی باشد برای سرکوب های گسترده تر. به همین دلیل اینک وظیفه ی ماست که نه تنها تا آزادی همه ی دانشجویان دربند از پای ننشینیم بلکه راه را بر ادامه ی سرکوب ها و اقدامات اینچنینی ببندیم.
بدین وسیله ما دانشجویان دانشگاه هنر اعلام میکنیم که خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان زندانی هستیم و زین پس نیز اقداماتی اینچنینی را بر نخواهیم تابید.

زنده باد آزادی
زنده باد برابری

No comments: