اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

خبری از بابلسر

مادر بهرنگ زندی دانشجوی بازداشت شده ی دانشگاه مازندران:

اگر فرزندانمان آزاد نشوند، ۱۶ آذر را خودمان برگزار می کنیم!

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران با اعلام این که ۵ دانشجوی زندانی دانشگاه مازندران در اداره ی اطلاعات به سر می برند، با نشان دادن عکس هایی از مراسم ۱۶ آذر سال گذشته در دانشگاه مازندران به خانواده ی بهرنگ زندی گفتند که این دانشجویان جهت جلوگیری از اجرای مراسم ۱۶ آذر بازداشت شده اند.

مسئولین حراست دانشگاه مازندران همچنین اشاره کردند که به احتمال زیاد دانشجویان دستگیر شده در بابلسر تا روز یکشنبه ی هفته ی آینده آزاد خواهند شد.

همچنین ملاقات کنندگان با حامد محمدی گفته اند که وی در شرایط بسیار بد روحی قرار داشته است و وی را کاملاْ به غل و زنجیر بسته بوده اند. این در حالی است که طی روزهای پیش مزدوران امنیتی با پخش شبنامه و شایعاتی اعلام کرده اند که حامد محمدی و دیگر یاران در بند به دلیل مشکلات منکراتی بازداشت شده و به ستاد امر به معروف بابلسر فرستاده شده اند.

خانواده ی زندی خطاب به مسئولین دانشگاه این چنین گفتند:

شما و اسلامتان هستید که باید محاکمه شوید. اگر فرزندان ما آزاد نشوند، مراسم ۱۶ آذر را خودمان در خیابان ها برگزار خواهیم کرد.

No comments: