اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

June 30, 2007

خبر جدید:

بر طبق اخبار رسیده نهضت خود خوانده آزادی اخیرا به چاپ و انتشار مجدد کتابی تحت عنوان انقلاب ایران در دو حرکت!!( نوشته مهدی بازرگان)، دست زده و در چند وقت گذشته به توزیع آن در بین برخی از دانشجویانی که به این دفتر رفت و آمد دارند مشغول است. برای آگاهی از برخی مطالب این کتاب شما را به نوشته ای که درزیر آمده جلب می کنیم:
(بطورخلاصه مارکسیسم مکتب میکروبی و رقیب اصلی اسلام در ایران و سایر جاها بوده ، به انقلاب اسلامی ما خصوصا در حرکت دوم و در تفرقه و گریز از وحدت ، هم خدمت نموده است و هم خیانت، به هیچ وجه هم ریشه کن نیز نشده)
و یا در جایی اشاره مستقیم داشته که حضرت ابراهیم یزدی نوشته های آقا را هم در عراق و هم در تبعید فرانسه، خود شخصا به زبانهای مختلف ترجمه می کرده و به نشریات بین المللی چون فیگارو می داده است.

بازار امام زمان! دوباره به بازار می آید.

June 28, 2007

علیه سانسور

به دلیل حاکمیت سانسور بر رادیو و تلویزیون و نشریات داخلی و خارجی، برخی وبلاگها و سایتهای فارسی زبان، طی چند سال گذشته در ایران نقش رسانه ای آزاد از سانسور را ایفا کرده اند، به طوریکه با هربار تعرض ارتجاع و به دنبال آن افشا و انعکاس سراسری مطالب و اخبار مربوط به آن، مافیای قدرت در ایران علیرغم سرشت لمپنی خود، با دستپاچگی از برخی از مواضع اش روی برگردانده است. با این وصف می بایست اعلام کنیم بنا به ماهیت سرکوبگرانه ی حاکمیت، ظرف چند روز گذشته برای تحصیل اجرای حذف صدای مخالف و همچنین خیمه شب بازیهای سیاست داخلی و خارجی، رژیم به تشدید سیاست فیلتر کردن نشریات اینترنتی روی آورده است.
از جمله برخی وبلاگ های مسدود شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :
http://www.azady-barabary.blogspot.com/
www.8march85.blogfa.com (جمعی از دانشجویان و فعالین زنان)
www.revolt68.blogspot.com
http://www.bafandeh.blogfa.com/
www. khak82.blogfa.com (نشریه دانشجویی خاک)
http://www.mactivists.persianblog.com/ (نشریه دانشجویی دانشگاه های مازندران)
http://www.eslahchi.blogfa.com/
www. shoramag.blogfa.com (نشریه دانشجویی دانشگاه بابلسر)
www. gavaznha84.blogspot.com (نشریه دانشجویی دانشگاه مازندران)
www. kanoon-zendanian.org (کانون زندانیان سیاسی در تبعید)
http://www.azadi-b.com/ (آزادی بیان)
http://www.eshterak.org/ (کانون اشتراک)
www.poshteabr.blogfa.com
http://www.barricade.blogfa.com/
http://www.haawar.blogfa.com/
ما ضمن محکوم کردن این حرکت ضد مردمی، به متولیان شب پرست سانسور و اختناق یادآوری می کنیم که اگر این تلاشها می توانست حاکمیت های خودکامه و ضد مردمی را نجات دهد بسیاری از غره دیکتاتورهای پیشین که آنان نیز به همین شیوه ها متوصل می شدند، نجات یافته بودند.
امضا کنندگان:
http://www.azady-barabary.blogspot.com/
www.8march85.blogfa.com (جمعی از دانشجویان و فعالین زنان)
www.revolt68.blogspot.com
http://www.bafandeh.blogfa.com/
www. khak82.blogfa.com (نشریه دانشجویی خاک)
http://www.mactivists.persianblog.com/ (نشریه دانشجویی دانشگاه های مازندران)
http://www.eslahchi.blogfa.com/
www. shoramag.blogfa.com (نشریه دانشجویی دانشگاه بابلسر)
www. gavaznha84.blogspot.com (نشریه دانشجویی دانشگاه مازندران)
www. kanoon-zendanian.org (کانون زندانیان سیاسی در تبعید)
http://www.azadi-b.com/ (آزادی بیان)
http://www.eshterak.org/ (کانون اشتراک)
www.poshteabr.blogfa.com
http://www.barricade.blogfa.com/
http://www.haawar.blogfa.com/
http://www.hippie.blogfa.com/
www. emroozngo.com
http://www.no-2007.blogspot.com/

برای دراختیار داشتن آدرس وبلاگهای فیلتر شده، در گروه معرفی شده زیر عضو شوید:
azady-barabary@googlegroups.com

پیگیری اخبار و مقالات از طریق وبلاگ آزادی برابری

وبلاگ جدید آزادی برابری
از این به بعد در صورت فیلتر شدن وبلاگ می توانید با اضافه کردن یک رقم به عدد انتهایی آدرس وبلاگ آدرس فیلتر نشده آن را ببینید.
به طور مثال، هم اکنون آدرس وبلاگ
می باشد. در صورت فیلتر شدن می توانید به آدرس
بروید.
با تشکر
هیئت تحریریه آزادی برابری