اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 24, 2007

اتحادیه کارگران پست کانادا طی نامه ای خواهان آزادی فوری دانشجویان و کارگران زندانی شد

رئیس جمهور عزیز احمدی نژاد٬
این نامه را از طرف ۵۵۰۰۰ عضو اتحادیه کارگران پست کانادا و بمنظور ابراز نگرانی از سرکوب اخیر دانشجویان به شما مینویسم. ما اطلاع داریم که دهها نفر از دانشجویان فعال سیاسی در روزهای قبل از ۷ دسامبر دستگیر شدند. و اکنون می دانیم که متجاوز از ۴۰ نفر از دانشجویان از سراسر ایران در زندان منفور و مخوف اوین و سایر اماکن در حبس بسر می برند.
تاکتیک کهنۀ «آی گرگ٬ آی گرگ!»٬ تاکتیک زدن انگ تشکیل هسته هائی برای سازماندهی ترور و آشوب به کمونیست ها٬ تاکتیک کهنه و بی اعتبار شده ای است که در گذشته در سایر جاها بکار گرفته شده است. ما با تاکتیک شیطان سازی از کسان دیگری که افکار متفاوتی دارند آشنائیم. بعلاوه٬ مشکل بتوان میان اعمال دولت اسلامی و اعمال ایالات متحده در جاهائی مانند ابوقریب و گوانتانامو تمیز گذارد. امیدواریم دولت شما این مسیر را ادامه ندهد.
ما همچنین اخباری حاکی از شکنجه و رفتار شقاوت آمیز دریافت کرده ایم. بنظر می رسد مقامات حکومت اسلامی با طرح این ادعای نامستند که این دانشجویان در پی بدست آوردن سلاح و ایجاد درگیری خشونت آمیز بوده اند٬ دارند بر اعمال خود سرپوش می گذارند. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که از دانشجویان «کتب ضاله و اعلامیه های حاوی توهین به مقدسات» بدست آمده٬ و به این ترتیب اذعان کرده است که از نشر عقاید هراس دارد. انسان از مشاهده این نکته٬ در مورد هر کشوری٬ دچار احساس چندش می شود که دولتی از سرویس های اطلاعاتی بمنظور تعریف اخلاق و ضلالت استفاده کند.
ما قویا از شما می خواهیم دانشجویان و فعالین کارگری را که در زندان های خود نگهداشته اید را فورا و بدون قید و شرط کنید٬ و به این بدرفتاری های عریان با دانشجویان و کارگران خاتمه دهید.

ارادتمند٬
دبرا بورگ
رئیس کل اتحادیه کارگران پست کانادا


No comments: