اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

پیروزی دیگر برای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب


رفیق عابد توانچه آزاد شد

طبق اخبار رسیده از وکیل دانشجویان زندانی، ناصر زرافشان، عابد توانچه امروز، یکشنبه بعد از هفده روز دستگیری از زندان آزاد شد. این آزادی را به عابد و دیگر رفقا تبریک می گوییم و پیمان میبندیم که تا آزادی تک تک یاران دربندمان به یاری همه انسان های آزادیخواه از پا ننشینیم!

5 comments:

Anonymous said...

مگه اصلاً
بازداشت شده بود؟

جدای از بازداشت در توهمات خویش

زوج موفقی خواهند بود: تپانچه و زرافشان در دروغ پراکنی و توهم

Anonymous said...

عابد عزيزم آزادی ات را تبريک می گم. نمی توانی تصور کنی که تا چه حد از خبر آزادی ات خوشحال هستم. به امید آزادی تمام عزیزانمان و رسیدن به آمال و آرمانهای بزرگ و انسانی تان.
ستاره

Anonymous said...

.به امید آزادی همه رفقا
.زنده باد پرچم سرخ سوسیالیسم
.زنده باد برابری

Anonymous said...

Just for you my dearest Abed,

You are the one
You're my number one
The only treasure I'll ever have
You are the one
You're my number one
Anything for you 'cause you're the one I love

I'm your lover
Undercover
You're my secret passion and I have no other
Setareh

http://www.youtube.com/watch?v=pWe0nKho8DI&feature=related

Anonymous said...

dear Abed,
I am so gold you've been released. I wish the best for you and for your comrades.
take care azizam