اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 21, 2007

بيانيه جمعي از فعالين مدني در استان همدان در اعتراض به برخوردها و بازداشت گسترده فعالين دانشجويي

هنوز زمان زيادي از صدور احکام سنگين قضايي براي سه دانشجوي دانشگاه امير کبير (احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي) نمي گذرد. احکامي که با توجه به انکار و رد اتهامات توسط اين دانشجويان، علي رغم نگهداري در شرايط سخت و بازداشت چهار ماهه جاي ابهامات حقوقي بسيار دارد و دستگاه قضايي در اين رابطه سکوت نموده است. در آستانه روز دانشجو (شانزدهم آذر) امسال شاهد تشديد برخوردهاي امنيتي-قضايي با فعالين دانشجويي بوديم.

در روزهاي يازدهم و دوازدهم آذر ماه شاهد بازداشت گسترده بيش از 30 نفر از فعالين دانشجويي طيف چپ در دانشگاه هاي تهران، مازندران و شيراز بوديم. بازداشت هايي که بعضاً با ورود نيروهاي امنيتي به حريم دانشگاه انجام شده است که در روزهاي اخير هم خبرهاي نگران کننده اي از نحوه نگهداري و رويه بازجويي از اين دانشجويان منتشر شده است.

برخورد با فعالين دانشجويي با بازداشت سه تن از دانشجويان هويت طلب کرد بعد از تجمع هجدهم آذر ماه دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه تهران ادامه يافت. از جمله اين بازداشت شدگان، فرشاد دوستي پور دانشجو و عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سينا و علوم پزشکي همدان است که با انتشار تحليل هاي سطحي و متوهمانه برخي نشريات تندرو، نگراني جدي از شيوه برخورد با ايشان و ديگر دانشجويان بازداشت شده به وجود آمده است.

زدن برچسب و متهم کردن به تجزيه طلبي افرادي که از حداقلي از حقوق شهروندي را که از قضا در چند اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تأکيد و تصريح قرار گرفته است، نوعي سطحي کردن تحليل از مطالبات حقوق شهروندي و پاک کردن صورت مسئله مي باشد که متأسفانه چندي است اين نگرش موجب تشديد برخورد با فعالين هويت طلب اقوام ايراني از جمله هموطنان ترک و کرد و ... شده است.

ما امضاکنندگان زير ضمن دفاع از حقوق کليه زندانيان سياسي و اعتراض به برخوردهاي امنيتي و بازداشت گسترده فعالين اجتماعي به ويژه فعالين دانشجويي با ديدگاههاي مختلف، خواهان رعايت حقوق بازداشت شدگان و آزادي هر چه سريعتر آنان مي باشيم.

1.حسين مجاهد 2.بنياد شهمرادي 3.فخرالدين حيدريان 4.مرتضي حسين زاده 5.پيمان زيرکي 6.محمد جواد حصاري 7.ياسر جاني پور 8.عليرضا خوشبخت 9.زهرا توحيدي 10.زهرا شهبازي 11.ندا جليليان 12.مژگان صادقي 13.جواد وفايي 14.حمزه ظفري پور 15.امين نظري 16.سياوش حاتم 17.پوريا شريفيان 18. مهدي مسافر 19.رضا جعفريان 20.محمد صيادي 21.سعيده اسدي پور 22.علي رضايي 23.سلمان زند 24. کاوه رضايی 25.عليرضا لبش 26.هومن سمندي 27.حميد رهگذر 28.محسن شکوهمند 29. حجت رحيمي 30.زهرا آوجيان 31.ابوالحسن علي قارداشي 32.حسين بحيرايي 33.مصطفي اکبري 34.کيارش کاظمي 35.صابر شيخلو 36.اسماعيل جمالي 37.حسين زندي 38.محمد قائمي 39.بختيار گوهري 40.محسن خسروي 41.مهدي ترکمان 42.حسين صباغيان 43.نيرالسادات مرتضوي 44.علي نجفي 45.حميدرضا اکبري 46.غلام رستمي 47.علي حاجيلويي 48.امير حاجيلويي 49.مجيد نوروزي 50.پرهام ذوالفقاري

No comments: