اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 23, 2007

جمع آوری امضا در دانشگاه هنر تهران

در پی صدور بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به بازداشت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، این دانشجویان در ادامه ی اعتراضات خود اقدام به جمع آوری امضا در حمایت از دانشجویان زندانی کردند که تا کنون تعدادی از دانشجویان این دانشگاه حمایت خود را اعلام کرده اند و لیست امضاها هم چنان در حال افزایش است.
دانشجویانی که تا کنون حمایت خود را اعلام کرده اند:
سعید حاتمی – آوا شریفی – محمود آقازاده – ندا هاشمیان – داوود رضایی – مصطفی دهقانیان – داوود صدری – شاهو خوانگر – مهناز علیزاده – علی طباطبایی – امین کوهان – علیرضا وزیری – هادی افتخار مهر – مریم نامی زاده – عبدالله رستم یار – شهاب مصطفوی – امیر موسوی – علی رشیدی فر – محمود کلشلو – محمدرضا عزیزی – ترانه اسماعیلی – ایمان کیمیایی – سمانه گودرزی – جواد چاپاری – فرخ محمدی – آرش صباغ – پگاه بالایی – زهرا شهین فر – آرش کمالی – نرگس مقیمی – بهزاد طالبی – مجید کریمیان – اجات بوکایان – پویان باشتی – بهنام حسینی – بامداد موجانی – میلاد زارعی

No comments: