اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

ابراز نگرانی از وضعیت رفقا مجید اشرف نژاد و پیمان پیران

با گذشت چند روز از برگزاری مراسم ۱۶ آذر و خبر به سلامت گریختن این دو رفیق هم چنان هیچ خبری از آنان در دست نیست. از این رفقا و هم چنین هر کس دیگری که خبری از آنان دارد خواهشمندیم ما را از سرنوشتشان مطلع کنند.

No comments: