اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

حمایت «آلن وودز» از دانشجویان دربند ایران

آلن وودز، سردبير نشريه ی «فراخوان سوسياليستی» (Socialist Appeal ) و نويسده ی کتاب های متعددی در مورد مارکسيزم، منجمله «سبب قيام»، «مارکسيزم و مسئله ی ملی» و «انقلاب ونزوئلا - چشم انداز مارکسيستی»، از دانشجويان در بند ايران پشتيبانی ی کرد.

No comments: