اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

۸ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به کمیته انضباطی احضار شدند

در پی برگزاری چندین تجمع و برنامه مختلف در هفته های اخیر در دانشگاه بوعلی همدان توسط جریان های مختلف دانشجویی، جمعی از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.
بنا بر اخبار دریافتی پوریا شریفیان، نجمه معصومی، محمد صیادی، امین نظری، مهدی جمالوند، رضا جعفریان، سیاوش حاتم و مهدی مسافر به خاطر شرکت در تجمعات اعتراض آمیز اخیر دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.

No comments: