اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 15, 2007

دستگیری علیرضا حیدری یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه

عصر سه شنبه ۲۰ آذر علیرضا حیدری یکی دیگر از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه در ادامه ی حرکت ۱۶ آذر سرخ کرمانشاه برای پخش بیانیه ای (که ازسوی دانشجويان در پاسخ به اتهاماتی كه بسيج دانشگاه آزاد كرمانشاه به برگزاركنندگان تجمع پانزده آذر نسبت داده بود صادر شده بود.) به واحد ... خمینی دانشگاه آزاد کرمانشاه رفت و تا امروز از وضعیت این فعال دانشجویی و حتی از نحوه ی دستگیری او خبری در دست نیست.

No comments: