اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در رابطه با مراسم باشکوه ١٦ آذر در تهران

امروز علیرغم دستگیری ها و فشارهای نیروهای امنیتی حکومت٬ مراسم با شکوه ١٦ آذر در دانشگاه تهران برگزار گردید. در این مراسم جای خالی تک تک رفقای دستگیر شده مان احساس میشد. احساسی که در طول مراسم باشکوه امروز با خشم و نفرت از کسانی که یاران ما را به بند کشیده اند همراه بود. امروز دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب نشان دادند که با دستگیری و زندان نمیتوان روندی را که آغاز گشته است٬ سرکوب کرد. دانشجویان امروز با شعارهای "نه به جنگ"٬ " دانشگاه پادگان نیست" و "آزادی دانشجویان زندانی" جواب خود را محکم به حاکمان دادند.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اعلام میکنند تا آزادی همه عزیزان در بند از پا نخواهند نشست. ما همه نیروهای سیاسی٬ احزاب و شخصیت ها و دانشجویان کل کشور و مردم را فرامیخوانیم که برای آزادی همه دستگیر شدگان ما را حمایت کنند.
رفقای دانشجو در سراسر کشور!
دانشگاه تهران یکبار دیگر نشان داد که جواب سرکوب و زندانی اعتراض و ادامه راه است! مراسم های خود را هرچه با شکوه تر از فردا در هرکجا که هستید برگزار کنید! صف دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به گستردگی کل ایران است! از تهران تا اصفهان٬ از مشهد تا سنندج٬ از همدان تا ارومیه و تبریز در جا به جای این مملکت باید صدای آزادیخواهی و برابری طلبی باید شعار نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست. باید شعار آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان به گوش برسد.

زنده باد صف متحد دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
زنده باد آزادی و برابری

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
No comments: