اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

گزارش از دانشگاه تهران - شماره ٥

روزبه صف شکن از دانشجويان پس از پايان مراسم بمناسبت ١٦ آذر در دانشگاه تهران توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده است. روزبه صف شکن قرائت کننده بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب در مراسم امروز بوده است

No comments: