اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 07, 2007

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید): دانشجویان زندانی را آزاد کنید!

فعالان دانشجوئی چپ با برنامه از پیش اعلام شده، روز ١٣آذر تجمعی به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو در دانشگاه تهران برگزار کردند که بنا به منابع مختلف دانشجوئی بیش از پانصد تن در آن شرکت کردند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به منظور جلوگیری از این تجمع و سرکوب فعالان دانشجوئی چپ، روزهای ١٢ و ١٣ آذر بیش از سی قعال دانشجوی چپ را با یورش به منازل و محل کار آنها یا در راه منزل و دانشگاه دستگیر کردند. سعید حبیبی از فعالان برجسته سابق دانشجوئی را در مقابل محل کارش ربودند.

طیف چپ جنبش دانشجوئی بعد از یک دوره فراز و نشیب و فعالیت های هماهنگ با تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی وابسته به این جریان، امسال تصمیم گرفت صف خود را از این تشکل جدا و به طور مستقل مراسم روز دانشجو را برگزار کند. برگزاری مستقل روز دانشجو، اعلام موجودیت دوباره چپ در دانشگاه بعد از سرکوب دانشگاه در دوران "انقلاب فرهنگی" است.

گردهمائی دانشجویان روز ١٣آذر به حاکمان سرمایه سالار اسلامی نشان داد چپ به عنوان یک گرایش اجتماعی و یک جنبش در دانشگاه حضور فعال دارد و قصد دارد فارغ از سرکوب ها و دستگیری ها، به موجودیت علنی خود ادامه دهد.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) دستگیری فعالان دانشجوئی را قویا محکوم می کند و مانند همیشه پشتیبان و حامی مبارزات آنها خواهد بود و با صدای بلند فریاد می زند "دانشجویان زندانی و همه ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!" کارتان با دستگیری و بگیر و به بند درست نخواهد شد. بوی تعفن تان همه جا را گرفته است.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
١٥ آذر ١٣٨٦ برابر با ٦ دسامبر ٢٠٠٧

5 comments:

Anonymous said...

بر پدر دوغگوي منافق لعنت. شما كه آرشيوي نظراتتان خالي است و نظرات را حذف مي كنيد چگونه دم از آزادي مي زنيد ؟ بي شرفهاي مزدور بيگانه بخود آئيد آخه وطن فروشي تا كي؟
اگه مقبول مردميد پس نظرات مردم كجاست و اگر منفور مردميد ،كه هستيد و اين را خود شما و اربابان كثيفتان بيش از همه مي دانيد پس چرا منعكس نمي كنيد؟

Anonymous said...

بر پدر دوغگوي منافق لعنت.
شما كه آرشيوي نظراتتان خالي است و نظرات را حذف مي كنيد چگونه دم از آزادي مي زنيد ؟ بي شرفهاي مزدور بيگانه بخود آئيد آخه وطن فروشي تا كي؟
اگه مقبول مردميد پس نظرات مردم كجاست و اگر منفور مردميد ،كه هستيد و اين را خود شما و اربابان كثيفتان بيش از همه مي دانيد پس چرا منعكس نمي كنيد؟

Anonymous said...

بر پدر دوغگوي منافق پليد و وطن فروش كه دستش به خون مردم بيگناه ايران اسلامي آغشته است، لعنت.
شما كه آرشيوي نظراتتان خالي است و نظرات را حذف مي كنيد چگونه دم از آزادي مي زنيد ؟
بي شرفهاي مزدور بيگانه بخود آئيد آخه وطن فروشي تا كي؟
اگه مقبول مردميد پس نظرات مردم كجاست و اگر منفور مردميد ،كه هستيد و اين را خود شما و اربابان كثيفتان بيش از همه مي دانيد پس چرا منعكس نمي كنيد؟

Anonymous said...

بر پدر دوغگوي منافق لعنت. شما كه آرشيوي نظراتتان خالي است و نظرات را حذف مي كنيد چگونه دم از آزادي مي زنيد ؟ بي شرفهاي مزدور بيگانه بخود آئيد آخه وطن فروشي تا كي؟
اگه مقبول مردميد كه نيستيد پس نظرات مردم كجاست و اگر منفور مردميد ،كه هستيد و اين را خود شما و اربابان كثيفتان بيش از همه مي دانيد
پس چرا منعكس نمي كنيد؟
چند روزه پيام و نظر مي گذارم چرا منعكس نمي كنيد بي شرفهاي دروغگوي منافق . اين مردم رنج كشيده دست شما را خوانده اند به اسم دانشجوي مسلمان ايراني ميخواهيد مردم را نسبت به جامعه دانشجويي بدبين نمائيد.
يك دانشجوي ايراني دانشگاه تهران

Anonymous said...

بر پدر دوغگوي منافق لعنت. شما كه آرشيوي نظراتتان خالي است و نظرات را حذف مي كنيد چگونه دم از آزادي مي زنيد ؟ بي شرفهاي مزدور بيگانه بخود آئيد آخه وطن فروشي تا كي؟
اگه مقبول مردميد كه نيستيد پس نظرات مردم كجاست و اگر منفور مردميد ،كه هستيد و اين را خود شما و اربابان كثيفتان بيش از همه مي دانيد
پس چرا منعكس نمي كنيد؟
چند روزه پيام و نظر مي گذارم چرا منعكس نمي كنيد بي شرفهاي دروغگوي منافق . اين مردم رنج كشيده دست شما را خوانده اند به اسم دانشجوي مسلمان ايراني ميخواهيد مردم را نسبت به جامعه دانشجويي بدبين نمائيد
اگه اين بار منعكس نكنيد شما را رسوا نموده و سپس هك خواهم نمود.
يك دانشجوي مسلمان ايراني دانشگاه تهران