اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 16, 2007

بیانیه کمیته مدافع حقوق پناهجویان واقع در ترکیه - کردستان عراق

تاریخ:16/12/2007

(( محکومیت بازداشت دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ))

اطلاع یافتیم مراسم یادبود واقعه 16 آذر سال 1332 و به خون خفته شدن 3 بزرگ مرد تاریخ مبارزات پر فراز و نشیب ایران ( مصطفی بزرگ نیا - احمد قند چی - مهدی شریعت رضوی ) توسط دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب مورد حجمه و حمله شدید مزدوران حلقه به گوش وزارت اطلاعات رژیم ایران قرار گرفته.
و بیش از 30 تن از دانشجویان زن و مرد ایران زمین خودسرانه بازداشت و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند.

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خواستار رفع قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان در ایران، بر چیده شدن فضای امنیتی و نظامی از دانشگاه ها، آزادی تمام دانشجویان دربند همچون یاسر گلی، احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی و.....؛ فعالین جنبش زنان مانند روناک صفارزاده، هانا عبدی و جلوه جواهری و....و فعالین جنبش کارگری گشتند. همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران، قوانین کار، محدودیت فعالیت سندیکای کارگری و اعتراض به بازداشت فعالینشان همچون محمود صالحی - منصور اسانلو و ابراهیم مددی شدند. ضمن اینکه اخراج دانشجویان و صدور احکام گسترده و بی سابقه انضباطی و توقیف نشریات دانشجویی را مورد انتقاد قرار دادند.

دانشجویان، دو جناح حاکم بر دستگاه سیاسی ایران را متهم به مصادره فضای اعتراض آمیز دانشگاه های ایران کردند که به منظور پیشبرد سیاستهای ارتجاعی و منفعت طلبی حاکمان به کار گرفته خواهد شد.


دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب طی اعتراض در 13 و 16 آذر ماه امسال از مردم آزاده ایران خواستند در انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنند و با هر گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت های خارجی در ایران ابراز مخالفت کردند و با صدای بلند به جنگ افروزی نه گفتند.


طی چند روز گذشته مطلع گشتیم که:
متاسفانه دانشجویان به بند 209 وزارت اطلاعات ایران در زندان اوین منتقل گشته و مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته اند.
پیمان پیران از فعالین دانشجویی بازداشت شده تحت شکنجه تیم بازجویی خود، خونریزی کرده است.
سعید حبیبی، عابد توانچه و بهروز کریمی زاده شبانه روز شکنجه می شوند و به آنها بی خوابی داده اند.
سارا خادمی دیگر فعال دانشجویی بازداشت شده و در مکان نا معلومی تحت بازجویی شدید قرار دارد.
همچنین خانواده های کیوان امیری الیاسی و روزبه صف شکن از وضعیت فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند.
بسیاری از دانشجویان دختر و پسر از شهرستانهای مختلف ربوده شده اند.

کمیته مدافع حقوق پناهجویان در ترکیه و کردستان عراق بر اساس رسالت و پیمان خود برای دفاع از حقوق بشر؛ خود را محق دانسته این عمل غیر انسانی و غیر قانونی و بدور از موازین و میثاقهای بین المللی مربوطه و عملیات و نمایش مضحکانه وزارت اطلاعات و دستگاه قضای ایران را محکوم نماید و از اقدام هوشیارانه کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان در ایران حمایت کند. ضمن اینکه به همه خانواده های این دانشجویان درود میفرستد و با همه آنان ابراز همدردی مینماید.

کمیته مدافع حقوق پناهجویان در ترکیه و کردستان عراق خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در سراسر ایران است.

No comments: