اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 16, 2007

خبر فوری

عده ای از دوستان بیژن صباغ ثانی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پس از تماس گرفتن با وی ادعا کرده اند که حفاظت اطلاعات بابل به انجمن اسلامی این دانشگاه اعلام کرده است که تا زمانی که بیژن صباغ خود را به وزارت اطلاعات معرفی نکند، هیچ یک از بازداشت شدگان دانشگاه مازندران آزاد نخواهند شد.
در طی این تماس ها مشخص شده است که مأمورین اطلاعاتی ادعا کرده اند که در دفتر بسیج دانشگاه صنعتی نوشیروانی یک بمب یافت شده و احتمالاً بیژن صباغ مظنون اصلی این بمب گذاری می باشد!!! این تهدید در حالی انجام گرفته است که 8 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران هم اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی مازندران هستند و تعدادی از آن ها بیش از 3 هفته است که دستگیر شده اند.
همچنین خبر می رسد که از طریق شناسه ی خانم انوشه آزادبر در یاهو، با عده ای از فعالین دانشجویی تماس حاصل می شود. تأکید می کنیم که این آیدی توسط نیروهای اطلاعاتی هک شده است و خانم انوشه آزادبر هم اکنون در بند 209 زندان اوین به سر می برد.

No comments: