اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 16, 2007

حمایت دانشجویان کردستان عراق از دانشجویان در بند ایرانی

دانشجویان دانشگاه های کردستان عراق طی طومالی که به در حال حاضر به امضای ده ها تن رسیده است٬ به دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب عتراض کرده اند. من این اعتراضیه به دفتر سفارت ایران و کنسولگری ایران ارسال شده است. لیست حمایت کنندگان مداما در حال افزایش است

No comments: