اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

ما کارگران هم به بازداشت و زندانی کردن دانشجویان اعتراض داریم

به : همه احزاب و سازمانهای انساندوست و کارگری و روزنامه ها

بدینوسیله ما تعدادی از کارگران شاغل در پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به نمایتدگی از طرف صدها کارگر به دستگیری ، بازداشت و زندانی کردن دانشجویان دانشگاههای شهر های مختلف ایران اعتراض داشته و خواهان آزادی بی قید و شرط عزیزان در بندمان هستیم . صدای این دانشجویان در چنین شرایطی صدای انسانیت ، صدای آزادیخواهی و برابری طلبی همه کارگران و مردم ایران است . 16 آذر امسال ، روزدرخشان و مهمی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای رسیدن به جامعه ای انسانی ، جامعه ای برابر و بری از هر گونه ظلم وتبعیض به ثبت خواهد رسید . در این روز دانشجویان عزیز به مناسبت روز دانشجو مراسم های برحق خودشان را برگزار کردند ، تا بدینوسیله صدای میلیونها کارگر و مردم ستمدیده ایران را به گوش جهانیان برسانند . تجمعات باشکوه دانشجویان در روزهای 13 و 16 آذر نشان عزم و اراده همه مردم معترض و کارگران به شرایطی است که به هیچوجه انسانی نیست . صدای این دانشجویان صدای اعتراض جامعه ای است که جنگ نمیخواهد ، دیگر تاب تحمل ظلم و بی عدالتی را ندارد و خواهان زندگی در جامعه ای انسانی ، برابر و ازاد است . خواست دانشجویان ، خواست همه مردم است . ما همچنین بدینوسیله همبستگی خودمان را با همه خانواده های دانشجویان زندانی شده و همه زندانیان سیاسی اعلام میداریم . ما در محل های کار و زیست خودمان با تمام قوا به همه کارگران و مردم توضیح میدهیم که باید با اعتراض و حمایت بی دریغ از دانشجویان و خانواده های این عزیزان در هر شکل ممکن باید به دولت فشا ر آورد که این دانشجویان را هر چه زودتر و بدون هر گونه وثیقه و تضمینی آزاد کنند . این خواست باید ابعاد وسیع در همه مراکز کارگری داشته باشد . این بخشی از حمایت ما از جنبش دانشجوئی در ایران امروز است . در حقیقت دولت با اعمال فشار به دانشجویان میخواهد ما کارگران به شرایط سخت و بی حقوقی که با آن روبرو هستیم ، اعتراض نداشته باشیم . و این یعنی تحمل عدم پرداخت حقوق ناچیز و تن دادن به گرسنگی و نداری در چنین شرایط سخت جامعه ایران . این یعنی صدای اعتراضمان نباید به گوش کسی برسد . اعتراض ما به زندانی کردن دانشجویان و خواست آزادی آنها یعنی اینکه ما به جنگ و گرسنگی و بی حقوقی معترضیم و به این شرایط جهنمی نه میگوئیم . بدینوسیله از همه کارگران و مردم ایران و جهان میخواهیم که بیاری دانشجویان ایران بشتابند و به هر شکلی که ممکن میدانند به این اعمال ضد بشری اعتراض داشته باشند . دانشجویان تنها در سایه اعتراض و فشار ما مردم آزا خواهند شد .
زنده باد همبستگی کارگری برای ازادی دانشجویان
زنده باد مبارزه همه مردم برای آزادی و برابری
تعدادی از کارگران مجتمع های پتروشیمی بندر امام ، فجر ، اروند ، فن اوران ، فارابی ، کارون و غدیر واقع در منطقه ماهشهر

No comments: