اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 18, 2007

بی اطلاعی از وضعیت جواد توللی

از وضعیت جواد توللی، دانشجوی دانشگاه چمران اهواز هیچ اطلاعی در دست نیست. از برخی منابع خبر می رسد که رفیق جواد توللی در جاده ی اهواز - شیراز ربوده شده است.

لازم به ذکر است که جواد توللی به همراه 6 تن از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز چندی پیش از بازداشت نیروهای امنیتی آزاد شده بود.

No comments: