اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

تجمع دانشجویان در ١٦ آذر در دانشگاه پیام نور سنندج

جمعه 16 آذر در دانشگاه پیام نور سنندج قرار بود مراسم این روز راس ساعت 9 و نیم برگزار شود.

مسئولین دانشگاه و مسئول حراست برنامه و مطالب دانشجویان را برای این مراسم قبول نکردند و مانع برگزاری مراسم آنها شدند. جمعیت زیادی آماده برگزاری مراسم بودند. دانشجویان که با این وضعیت روبرو شدند دست به اعتراض زده و در مقابل حرفهای رئیس حراست شعار میدادند " حراست دانشگاه خجالت، خجالت" و با شعار " دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد" به جلو درب ورودی دانشگاه حرکت کردند و تجمع خود را با شعار و ابراز اعتراض شدید ادامه دادند.

No comments: