اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 08, 2007

دانشجویان در بند ۲۰۹

طبق پیگیری های انجام شده توسط خانواده های دانشجویان زندانی، مشخص شده است که تمام دانشجویانی که در تهران دستگیر شده اند در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول های انفرادی نگهداری می شوند. همچنین بهروز کریمی زاده که از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود و مسئولین وزارت اطلاعات مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته بودند نیز در همین بند به سر می برد.

همچنین با مراجعه ی خانواده ی دانشجویان زندانی به دادسرا، چنین به آنان اعلام شد که قاضی حداد قضاوت این پرونده ها را به عهده دارد. علاوه بر این که به خانواده ی دانشجویان اجازه ی ملاقات با فرزندانشان و حتی قاضی حداد را نداده اند، به آن ها گفته اند که بنا بر تصمیم قاضی، مدت بازداشت دانشجویان ممکن است ۹۰ روز تا حتی ۱ سال باشد.

No comments: