اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 04, 2007

گزارش از دانشگاه تهران- شماره ١

از صبح امروز در اطراف دانشگاه تهران تدابیر امنیتی شدیدی از طرف نیروهای امنیتی اتخاذ شده است. در مقابل تمام درب های ورودی نیرو های حراست به شدت مشغول کنترل رفت و آمد های دانشجویان هستند . در حدود ساعت ١٠ صبح امروز گزارشی مبنی بر بروز درگیریی مختصر بین حراست و تعدادی از دانشجویانی که قصد ورود به دانشگاه را داشتند ارسال گشته است.

دانشجویان در دانشگاه تراکت ها ی تجمع فراخوان داده شده را پخش می کنند و پوستر های فراخوان این تجمع را بر در و دیوار می چسبانند و در گفت و گو های رو در رو از دانشجویان دعوت می کنند با شرکت در تجمع به حمایت از دانشجویان بازاشت شده بپردازند. دانشجویان در تدارک آغاز تجمع هستند.

فضای دانشگاه تهران شدیدا امنیتی است. تمام درب های ورودی کنترل می شود. از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه های تهران جلوگیری می شود. تعدادی از دانشجویانی که از دیگر دانشگاه های تهران و بعضا از برخی شهرستان ها آمده اند پشت درب های دانشگاه گرفتار شده اند.

دانشجویان مشغول تهیه پلاکارد ها و بیانیه ها و تدارک شروع تجمع هستند که هر لحظه بین دانشجویان و ماموران امنیتی و حراست تنش هایی صورت می گیرد. بنا به گزارشات رسیده برخی از فعالان دانشجویی به وسیله حراست دانشگاه تهران بازداشت شده اند و به دفتر مرکزی حراست دانشگاه تهران منتقل گردیده اند.

دانشجویان خود را برای برگزاری بزرگ مراسم امروز آماده میکنند.

No comments: