اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

احضاریه دادگاه انقلاب برای 2 دانشجو

امروز حمدالله نامجو و سحریزدانی دو دانشجوی دانشگاه شیراز به حراست دانشگاه فراخوانده شدند.در حراست دانشگاه برگه های احضاریه به دادگاه انقلاب شیراز به آنها داده شد.در این احضاریه ها هیچ چیزی مشخص نیست و آنها باید فردا صبح در دادگاه انقلاب شیراز حاضر بشوند

No comments: