اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

تصویر مراسم پاسداشت ۱۶ آذر در دانشگاه صنعتي شاهرود
1 comment:

Anonymous said...

مرد کوچک غمواژه های دور

برای بهروز کریمی زاده و دیگر رفقای دربند

http://soheilasefi.blogfa.com/post-565.aspx