اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 17, 2007

رفقایمان را آزاد می کنیم !

بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ایران
رفقایمان را آزاد می کنیم !

پس از گذشت قریب به سه هفته از دستگیری غیر قانونی رفقای مان ، بار دیگر در این روزها شاهد ادعاها و پیام هایی از جانب عوامل اطلاعاتی حکومت بوده ایم .
طی اخباری که در خبر نامه مازندران منتشر شده است ، نیروهای اطلاعات به واسطه انجمن اسلامی با بیژن صباغ ثانی ، از دانشجویان مازندران تماس گرفته و اطلاع داده اند که آزادی 8 نفر از دانشجویان مازندران ، تنها زمانی انجام می شود که بیژن خود را معرفی نماید.همچنین در ادامه، خبر از یک بمب داده میشود که گویا بیژن صباغ مظنون آن است.
گویا عوامل اطلاعات رژیم از سر استیصال، ناچار شده اند اخباری جعلی را بازتاب دهند و متهمی خیالی بتراشند تا بلکه کمی این درد ورم کرده شان آرام گیرد.جالب اینجاست که خود را به واقع آدم ربا میدانند و مایلند در ادامه اعمال غیر قانونی و آدم ربایی های رفقای دانشجوی ما ، دست به معاملاتی هم بزنند.
این روش بسیار کهنه و نخ نما شده است.
مطالبه ی ما بدون هیچ گونه زد و بند و شرطی ، آزادی دوستانمان است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.در این راه نه تنها هیچ گونه شرطی را از طرف مامورین حکومتی نخواهیم پذیرفت، بلکه معتقدیم دوستان ما جرمی را مرتکب نشده اند ومجرمین اصلی کسانی هستند که دانشجویان و جوانان را از خیابان ها می ربایند و حتی پس از گذشت چندین هفته، خانواده هایشان را در بی خبری نگاه می دارند، کسانی که دست به جعل هر چیزی، بواسطه اینکه دارای قدرت هستند میزنند و به راحتی تاریخ دستگیری ها را جابجا میکنند، کسانی که اتهامات دروغینی از قبیل حمل نارنجک و بمب میزنند و بالاخره کسانی که خود اصلی ترین اوباش این جامعه اند.
همچنین در ادامه لازم است این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تعدادی از رفقای دانشجوی ما در بند 2-الف (325) نگهداری میشوند . این بند مربوط به اطلاعات سپاه می باشد و رفقایی که در این بند به سر میبرند : سعید حبیبی ، بهروز کریمی زاده ، مهدی گرایلو ، پیمان پیران و احتمالا عابد توانچه میباشند.
بر این اساس و با توجه به نحوه بازداشت این رفقا وهمچنین با توجه به میزان آسیب ها و شکنجه هایی که دوستان ما در گذشته توسط این نهاد امنیتی متحمل شده اند احتمالا این رفقا در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. اگر چه از نظر ما تمامی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ، از یک سرشت می باشند، اما مشخصا میدانیم که این نهاد اطلاعاتی از انجام هیچ عملی برای اعمال فشار بر دوستان ما ابایی ندارد و این سبب نگرانی بیش از حد ما نسبت به این رفقای در بند است.

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
27 آذر 86

No comments: