اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 17, 2007

محسن غمین شب گذشته از زندان با خانواده خود تماس گرفت

محسن غمین از مساعد بودن حالش خبر داد و گفت در مورد محل و شرایط بازداشت خود نمی تواند صحبت کند. از ۱۳ آذر این اولین بار است که محسن غمین اجازه تماس با خانواده خود را می یابد.

No comments: