اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 03, 2007

خبر سلامت امیر سلیمی ها

طبق آخرین خبر دریافتی سلامت امیر سلیمی ها تایید شد و بدین ترتیب احتمال بازداشت وی رد شد.

No comments: