اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

۱۶ آذر سرخ کرمانشاه

امروز پنج شنبه پانزدهم آذر ماه دانشکده ی فنی و مهندسی آزاد کرمانشاه روز سرخی را پشت سر گذاشت.بیش از هفتصد تن از دانشجویان این دانشگاه با برگزاری مراسمی در بزرگ داشت روز دانشجو در محوطه ی دانشکده موضع خود را در برابر نظام سرمایه داری جهانی و امپریالیسم اعلام کردند و به مخالفت با نظام ارتجاع سیاه و بورژوازی پرداختند.
ساعت یازده امروز صبح جمعی از دانشجویان با پخش سرود و برپا داشتن پلاکارد هایی که مواضع خود را بر آن حک کرده بودند به صورت خودجوش به اعتراض پرداختند. این عمل دانشجویان با موضع گیری حراست دانشگاه و قطع سرود و تذکر به دانشجویان مواجه شد. ولی آن ها مراسم خود را ادامه دادند.
دانشجویان با برافراشتن پلاکارد هایی که بر آن ها شعارهایی از قبیل :
"جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم" .
" دانشگاه زندان نیست " .
"ممنوعیت ممنوع است".
"نان. صلح . آزادی".
" کارگر.دانشجو اتحاد اتحاد".
"جنگ نکن. عشق بورز" و ... دیده می شد و نیز با بالا بردن تصویر ارنستو چه گوارا با شعار "ما زنده ایم " اعتراض خود را به وضع حاکم بر دانشگاه.کشور. و جهان اعلام کردند.
پس از آن بیانیه ای که توسط دانشجویان تنظیم شده بود توسط یکی از آن ها ایراد شد که با تشویق شدید و کف زدن سایر دانشجویان همراه شد. با وجود قطع سرود از سوی حراست دانشگاه دانشجویان به صورت دسته جمعی ضمن کف زدن به خواندن سرود یار دبستانی پرداختند. پس از آن یکی دیگر از دانشجویان مطلبی در باب گرامی داشت روز دانشجو و ستایش سه دانشجوی شهید جنبش دانشجویی ایراد کرد. این سخنان که بخش پایانی برنامه را تشکیل می داد با فریاد های بلند یا مرگ یا آزادی از طرف دانشجویان مورد حمایت قرار گرفت.

2 comments:

Anonymous said...

سلام. ممنون از پیامتون در وبلاگ. موفق باشید.

Anonymous said...

خدا دروغگويتان را لعنت كند. اختناق و استبداد كجاست؟من خود در دانگاه كرمانشاه در ميان دانشجويان حضور داشتم كجا بود خونريزي و كجا بود دستگيري ؟ چرا ذهن مردم را خراب مي كنيد ،خدا از شما نگذرد ؟ چرا دروغ ميگوئيد؟ اگه استبدادبود شما مي توانستيد آزادانه هر غلطي كه دلتان مي خواهد بكنيد ؟
شما آزادي را در چه مي بينيد ؟ آيا آزادي را در حيوانيت و بي بندوباري مي دانيد كه اين چيز هم با وجود منفور بودن در روح و جان شما و اطرافتان وجود دارد پس شما را چه شده است كه اينچنين دم از مظلوميت و.... مي زنيد.
اگه راشت مي گوئيد نظر مرا منتشر نمائيد تا وجدانهاي پاك بدان پاسخ دهند .
يك دانشجو