اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 06, 2007

دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه هم به جمع آزادي خواهان و برابري طلبان پيوستند

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزادکرمانشاه

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو


شانزدهم آذر ماه نماد بیداری دانشگاه در برابر حاکمان و یادآور استبدادستیزی فرزندان ملت است. دانشجو سکاندار هدایت و رهبری لایه‏های زیرین اجتماع در زمینه‏ی فکر و اندیشه بوده و نام دانشجو همواره با اندیشه، انتقاد و اعتراض گره خورده‏است. ما دانشجویان اعلام می‏داریم فصل جدیدی در تاریخ دانشگاه در این مرز و بوم آغاز شده‏است. اقدامات کودتاگونه‏ی فرهنگی و حتی نظامی و ایجاد جو خفقان و بازداشت و سرکوب نتوانسته‏است دانشگاه را به مکان مورد نظر حاکمیت تبدیل سازد و امروز دانشجو بیدارتر از همیشه، استاده بر پای خود برای خواسته‏های خود و خلق خود فریاد سر می‏دهد. آگاهی دانشجو از این حقیقت که او بخش مهمی از جنبش رشد و تکامل اجتماعی جامعه بوده و در ارتباط و هم‏سرنوشتی با دیگر جنبش‏های پیشروی اجتماع است، دانشجو را در صف اول مبارزه قرار داده و به عنوان متحد مبارزات کارگران، زنان و توده‏های ستمدیده مطرح می‏کند. دانشجو امروز با آگاهی از این حقیقت و با اعلام اینکه آینده را تنها با دست خود و بر شانه‏های ملت، و نه با ذره‏ای اعتماد به لایه‏های قدرت داخلی و خارجی خواهد ساخت، خواسته‏های خود را به شرح زیر دنبال می‏کند:
1- دانشگاه آزاد اسلامی نماد شکست خوردگی اقتصاد بازار و واهی بودن وعده‏ی آزادی و دموکراسی از طریق مشارکت مالی در اداره‏ی دولت است. دانشجویان ضمن مخالفت با نحوه‏ی اداره‏ی سیستم بوروکراتیک دانشگاه آزاد و همچنین اعلام مخالفت جدی با دخالت دولت در اداره‏ی آن، خواستار کناره‏گیری هیأت حاکمه‏ی این امپراتوری و اداره‏ی مجموعه‏ی دانشگاه به‏صورت شورایی و زیر نظر شوراهای منتخب متشکل از دانشجویان هستند.
2- ما دانشجویان ، نسبت به سیستم بوروکراتیک اداره‏ی دانشگاه‏ها و نیز شیوع فساد اداری و سوءاستفاده از قدرت در آن هشدار داده و با بیان آنکه حوادث دانشگاه رازی هرگز از یاد ما نمی‏رود، نسبت به آنچه در دانشگاه می‏گذرد اعلام آگاهی می‏کنیم.
3- ما دانشجویان نسبت به فضای شبه نظامی و امنیتی دانشگاه‏ها و حضور نظامیان و شبه نظامیان مرتبط با نهادهای بی‏ربط با دانشگاه در این محیط به بهانه‏های نخ‏نما و کلیشه‏ای مخالفیم و خواستار حفظ مصونیت دانشگاه هستیم.
4- ما دانشجویان نسبت به تفکیک و تبعیض جنسیتی حاکم در محیط دانشگاه، توهین و هتک حرمت دانشجو و تجاوز به حریم شخصی دانشجویان به شدت معترضیم و هیچ کس را در مقامی که مجاز به سلب آزادی انسان‏ها و تهدید و توهین به ما باشد نمی‏بینیم.
5- ما دانشجویان نسبت به فضای بسته‏ی فکری حاکم در دانشگاه معترضیم و دانشگاه و هیأت حاکمه را که از پول دانشجو تغذیه می‏شوند در صلاحیت ایجاد محدودیت برای فکر و اندیشه‏ی دانشجو نمی‏دانیم. ما خواهان بیان آزادانه‏ی افکار و اندیشه‏های خود در محیط دانشگاه هستیم.
6- ما دانشجویان نسبت به شهریه‏ی پرداختی به شدت معترضیم و خواستار متناسب شدن این مبلغ با امکانات واحدهای آموزشی و سطح علمی آن می‏باشیم.
7- ما دانشجویان خواهان آزادی فوری و بی‏قید و شرط کلیه‏ی دانشجویان زندانی و اسیر، بویژه دانشجویان دانشگاه پلی‏تکنیک، دانشگاه تهران و دانشگاه رازی کرمانشاه هستیم.
8- ما دانشجویان خود را همبسته‏ی همیشگی طبقه‏ی کارگر و جنبش زنان می‏دانیم. ما از مطالبات کارگران به شدت دفاع کرده و نیز خواهان لغو قوانین ضد زن و رفع هرگونه تبعیض جنسی و محدودیت بر علیه زنان هستیم.
9- ما خواهان برچیده شدن سیستم کمیته‏های انضباطی و لغو کلیه‏ی احکام هستیم و دانشگاه سرمایه‏مدار را در صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی نمی‏دانیم.
10- ما دانشجویان ضمن اعلام بیزاری از نظام سلطه‏ی جهانی و اعلام امپریالیسم به عنوان دشمن شـماره یک ملت‏های جهان سوم، با هرگونه دخالت خارجی، اعم از نظامی و یا به صورت تحریم‏های اقتصادی و صدور قطعنامه‏های تهدیدآمیز از سوی سازمان دول به شدت مخالف بوده و خواهان برقراری صلح در تمام جهان هستیم.

امروز دانشگاه سنگری برای پاسداری از حقوق و آزادی‏های ملت است، تا رسیدن به خواسته‏های مردم، هر روزمان روز دانشجوست.

No comments: