اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 20, 2007

متنی از یکی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

دانشجویان گول نمی خورند، خودتان را گول نزنید !


محمدی رييس کميته روابط خارجی کميسيون امنيت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه خود با رادیو فردا علت بازداشت گسترده دانشجویان را این گونه بیان کرده که: " امسال دانشجويان در طرح ديدگاه ها و تجمعی که داشتند ظاهرا مجوزی نداشتند و در تجمع هم يکسری درگيری ها و برخورد خشونت آميزی بين خودشان اتفاق افتاده بود." طرح دیدگاه و برگزاری تجمعات فاقد مجوز در دانشگاه سابقه ای طولانی دارد و در چند سال اخیر دانشگاه به ندرت شاهد تجمعی با مجوز بوده.چگونه است امسال که بنا بود دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب مراسم 16 آذر را در دانشگاه مستقلاً و با شعار ایستادن در مقابل سرکوب داخلی و حمله خارجی و پیوند جنبش های اجتماعی (جنبش کارگری ،جنبش زنان و جنبش دانشجویی)و... برگزار کنند ، شاهد بازداشتی بدین گستردگی بودیم؟ قریب 10 تن از دانشجویان پیش از مراسم بازداشت شده بودند و در طول برگزاری مراسم هیچ گونه درگیری ای بین دانشجویان رخ نداده بود. دستگیری های پیش از مراسم با این توضیح که" در آن تجمع درگيری و اختلاف بين خود دانشجويان اتفاق می افتد" چگونه توجیه پذیر است؟

در مورد انعکاس اخبار مربوط به تجمع و بازداشت ها همانگونه که پیش از این گفتیم بدنبال تظاهرات موفقیت آمیز ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در دانشگاه تهران ارگان های خبررسانی حکومت به تحریف این تجمع پرداخته اند.

با وجود این که رسانه های مربوط به دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در سراسر کشور، رسانه های خارجی، بنیادهای حقوق بشر و ... همگی دست به انتشار اخبار مربوط به دستگیری بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان چپ گرای دانشگاه های ایران زده اند، با این حال رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس، کیهان، خبرنامه امیرکبیر و ... از درج هرگونه خبر در مورد دستگیری های گسترده ی اخیر سر باز زده و خبر مربوط به مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهران را در سانسور مطلق خبری نگه داشته اند. برخی از این رسانه ها با دادن کدهای امنیتی به حاکمیت قصد دارند آخرین ریشه های آزادی خواهی و برابری طلبی را بخشکانند. از جمله روزنامه ی کیهان چاپ امروز (چهارشنبه) با مرتبط دانستن طیف چپ به آمریکا و اسرائیل، اخبار کاملاْ مشوش و مغالطه آمیزی ارائه دهد.
ظاهراْ طبق دستور کتبی وزارت اطلاعات به همه ی رسانه ها، خبرگزاری ها از درج هرگونه خبر در مورد دستگیری های اخیر و مراسم ۱۶ آذر منع شده اند.

تعداد دانشجویان بازداشت شده نیز که هم اکنون حدود 42 نفر است به گفته ی این شخص 30 تا 34 نفر ذکر شده.

اخبار موثقی در مورد شکنجه ی دانشجویان در مازندران در دست می باشد.اینکه در صحبت های محمدی آمده که " هم به لحاظ اعتقادی و به هم به لحاظ قانونی هر نوع شکنجه مردود است و ما به عنوان نمايندگانی که در کميسيون امنيت ملی ناظر بر دستگاه های اجرايی هستيم مسايل را دقيقا بررسی می کنيم" در مورد اینان بیشتر به شوخی تلخی می ماند.چگونه ممکن است رفتاری عاری ازهرگونه آزار و اذیت ( و هم شکنجه) به خودکشی یک دانشجوی بازداشتی و فعال سیاسی بیانجامد؟

در مورد اینکه محمدی میگوید "هستند عناصری در ميان دانشجويان که بخواهند تحريکاتی را انجام دهند و فکر کنند که اين تحريکات اتفاق افتاده ودرگيری هم رخ داده اما آن ها شناسايی نمی شوند خب ممکن است که بعد از اينکه شناسايی شدند خارج از دانشگاه يا منزلشان هم مورد سئوال قرار بگيرند يا از ان ها خواست شود که به مراجع قانونی مراجعه بکنند و بررسی شود. " باید گفت که مورد سؤال قرار دادن با بازجویی های طولانی مدت همراه با بی خوابی و... و در خواست مراجعه با دستگیری در داخل دانشگاه که امری به واقع کم سابقه است و هر جای دیگر متفاوت است.

در مورد مصاحبه با رسانه های خارجی ، اینکه این مسأله صرفاً منع اخلاقی و روحی دارد طبعاً نباید سبب شود که این مورد در موارد اتهام اشخاصی که با این رسانه ها گفت و گو کرده اند درج شود.که شاهد این امر نیز بوده و هستیم.

آقای محمدی !

شاید بتوانید خودتان را گول بزنید. اما مطمئن باشید دیگر حنایتان رنگی ندارد. شکنجه و اعترافات زیر شکنجه، پرونده سازی های خیالی، ربودن در خیابان، و هزار یک کار امنیتی شما دیگر برای این مردم تازگی ندارد. هنوز مردم آگاه ایران خاطرات ننگین دهه شصت و نسل کشی و پدید آوردن خاوران ها را از یاد نبرده اند. دیگر این ژست های شما برای رسانه ای که به جای پخش حقیقت و خبر خودکشی یکی از دانشجویان مصاحبه با شما را پخش می کند ( رادیو فردا) و سیاست های امپریالیستی آمریکا را پیش می برد، هنری نیست که به آن ببالید. مچ شما پیش همه دانشجویان باز است و همه سناریوی از پیش نوشته شما را بهتر از خودتان بلد هستند !

پرواضح است که این بازداشتهای گسترده صرفاً برای برگزاری تجمعی فاقد مجوز و ... نبوده است.برای خیالی باطل در جهت جلوگیری از پژواک فریاد آزادی خواهی و برابری طلبی در دانشگاه بوده که با طنینی صد چندان در دانشگاههای سراسر کشور روبرو شد.برای ممانعت از هرگونه اعتراض و نه تحریک بلکه تحرک دانشجوبان بوده. اعتراض نسبت به مسايلی که هر روزه گریبانگیر کل جامعه و بالطبع دانشجویان که جدای از جامعه نیستند میشود و نیز مسایلی که دانشجویان بطور اخص با آن درگیرند .اما جنبش دانشجویی نشان داد که علی رغم همه ی این سرکوب ها از پای نمی نشیند وبا تمام توان خود برای آزادی رفقای در بند می کوشد. و قاطع تر از همیشه در راه تحقق آزادی و برابری گام برمیدارد.

زنده باد آزادی و برابری


یکی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلبNo comments: