اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

در پی تجمع دوباره دانشجویان شیراز حمدالله نامجو و سحر یزدانی پور بازداشت شدند

در پی تحصن چهارشنبه، ۱۴ آذر، دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی در اعتراض به دستگیری یونس میرحسینی، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی، این تحصن روز یکشنبه، ۱۸ آذر، نیز ادامه پیدا کرد.

در این مراسم اعتراض به موارد نقض قانون در نحوه ی دستگیری و عدم رعایت حقوق قانونی این دانشجو صورت گرفت و در پایان پدر روزبه صف شکن از دانشجویان چپ دستگیر شده در تهران نامه ی خود را برای دانشجویان و جمعی از مردم شهر که تجمع کرده بودند خواند.

در پی این تحرکات از طرف حراست دانشگاه شیراز با بسیاری از خانواده های دانشجویان معترض تماس حاصل شد. در این تماس ها به خانواده ها نسبت به اخراج یا ممانعت از تحصیل فرزندانشان اخطار داده شده است. علاوه بر این حراست دانشگاه دو حکم احضار به دادگاه انقلاب را در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر به حمدالله نامجو، دانشجوی علوم سیاسی، و سحر یزدانی پور، دانشجوی سال سوم کتابداری، تحویل داد.

این دو دانشجو صبح روز سه شنبه ساعت ۸:۳۰ صبح به محل ذکر شده در احضاریه مراجعه کردند که تاکنون خبری از وضعیت آنان در دست نیست. با پیگری دانشجویان شیراز مشخص شد که محلی که این دو دانشجو توسط احضاریه به آن جا فراخوانده شده بودند، دادگاه انقلاب نیست.

No comments: