اخبار و مقالات خود را به azadi.barabari@gmail.com بفرستید.
وبلاگ آینه آزادی و برابری http://avbi.blogspot.com/

NOTHING CAN STOP US

December 11, 2007

اظهارنظر مبهم سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت گسترده دانشجویان

سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران اظهار نظر مبهمی در خصوص تعداد دانشجویان بازداشت شده و وضعیت پرونده آن ها کرد.

جمشیدی درباره تعداد کل دانشجویان دستگیر شده که اکنون در بازداشت به سر می‌برند، گفت: «در ماه‌های اخیر در رابطه با مسایل دانشجویی ۲۰ الی ۲۴ نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند و در رابطه با مسایل مختلفی از جمله بی‌نظمی و اغتشاش در بازداشت به سر می‌برند». این در حالی که است که طی هفته گذشته نزدیک بسیاری از منابع خبری از بازداشت نزدیک به ۳۰ نفر از دانشجویان چپ خبر دادند.

جمشیدی در اظهار نظر دیگری در همین جلسه با بیان این‌که پنج نفر در تجمعات اخیر دستگیر شده‌اند، یادآور شد: «یک نفر از آنها دانشجو و چهار نفر دیگر غیر دانشجو بوده که شغل‌های دیگری داشته‌اند و اتهاماتشان بی‌نظمی و برهم زدن نظم عمومی است». ۴ نفر از دانشجویان کرد دانشگاه تهران که در تریبون آزاد دفتر تحکیم سخنرانی کرده بودند طی روزهای گذشته بازداشت شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اظهار نظر مبهم دیگری در پاسخ به این که بازداشت‌ها در راستای اطلاعیه وزارت اطلاعات بوده یا برگزاری تجمعات اخیر، اظهار داشت که این بازداشت‌ها در یک راستاست.

No comments: